Vyriausioji redaktorė

Laima KANOPKIENĖ  2 62 38 61

 

Rengia

Almantas SAMALAVIČIUS (kultūrologija, architektūra)  2 62 38 61
Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ (muzika) 2 62 38 61

Tadas GINDRĖNAS (dizaineris)  2 61 05 38
Kristina SABUKIENĖ (kompiuterininkė) 2 61 05 38

Asta DEKSNYTĖ (korektorė)

Irena ŽAGANEVIČIENĖ (buhalterė) 2 62 31 04

 

Redakcinė kolegija

Alfredas Bumblauskas

Pietro U. Dini (Italija)

Stasys Eidrigevičius

Carl Henrik FREDRIKSSON (Eurozine)

Vita GRUODYTĖ (Prancūzija)

Algis Mickūnas (JAV)

Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ

Giedrius SUBAČIUS (JAV)

Antanas Šileika (Kanada)

Vygantas Vareikis

Kazys Varnelis jr. (JAV)

 

 

Redakcijos adresas

Latako g. 3, 01125 Vilnius

el. paštas: info@kulturosbarai.lt

kulturosbarai@gmail.com

Faksas:  2 62 38 61

 

© Leidėjas – VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. SL 101

 

Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų

straipsnių mintys atitiktų jos nuomonę

 


 

SRTR fondas 2023 m. „Kultūros barų“ projektui „Egzistencinis kultūros vaidmuo“ skyrė 60 000 eurų, projektui „Kultūra: ištakos ir įtakos“ – 35 000 eurų