Vyriausioji redaktorė

Laima KANOPKIENĖ  2 62 38 61

 

Rengia

Almantas SAMALAVIČIUS (kultūrologija, architektūra)  2 62 38 61
Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ (muzika) 2 62 38 61
Monika MEILUTYTĖ (teatras) 8 614 12855
Kęstutis ŠAPOKA (dailė) 8 655 90921

Tadas GINDRĖNAS (dizaineris)  2 61 05 38
Kristina SABUKIENĖ (kompiuterininkė) 2 61 05 38

Asta DEKSNYTĖ (korektorė)

Irena ŽAGANEVIČIENĖ (buhalterė) 2 62 31 04

 

Redakcinė kolegija

Endre Bojtár (Vengrija)

Alfredas Bumblauskas

Pietro U. Dini (Italija)

Stasys Eidrigevičius

Carl Henrik FREDRIKSSON (Eurozine)

Vita GRUODYTĖ (Prancūzija)

Algis Mickūnas (JAV)

Giedrius SUBAČIUS (JAV)

Antanas Šileika (Kanada)

Vygantas Vareikis

Kazys Varnelis jr. (JAV)

 

 

Redakcijos adresas

Latako g. 3, 01125 Vilnius

el. paštas: info@kulturosbarai.lt

kulturosbarai@gmail.com

Faksas:  2 62 38 61

 

© Leidėjas – VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. SL 101

 

Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų

straipsnių mintys atitiktų jos nuomonę

 


 

SRTR fondas Kultūros barų projektams

2017 m. skyrė 60 000 eurų finansinę paramą