Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:


 

Problemos ir idėjos

Alfonsas Vaišvila. Konstitucinis Teismas: tarp legalios ir kontrabandinės teisėkūros  /  2

Ilgaamžiai miestai, tvarūs statiniai ir ideologiniai jų priešai. Su architektu Samiru Younesu kalbasi Almantas Samalavičius /  8

Mokytis kolektyviai gyventi, nevirstant komuna. Su urbanistu Warrenu Karlenzigu kalbasi Almantas Samalavičius /  13

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Virgilijus Čepaitis. Baltijos kelias ir Maidanas  /  20

Nuomonės apie nuomones

Remigijus Vilkaitis. Medžioklė kultūros plotuose  /  24

Kūryba ir kūrėjai

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai  /  34

Lietuviškasis dėmuo pasaulio kalbų įvairovėje. Į Kultūros barų klausimus atsako Giedrius Subačius /  36

Žvilgsnis į baltas lietuvių išeivijos lankas. Į Kultūros barų klausimus atsako Daiva Markelis /  41

Skirtis tarp „tikra“ ir „įmanoma“. Su vokiečių rašytoju Thomasu Kurze kalbasi Viktorija Ivanova /  44

Trys žvilgsniai į kelią. Baltijos šalių vienybės simbolio 25–mečiui /  46

Rita Repšienė. Teatro vertybės ir privilegijos  /  49

Arūnas Spraunius. Mėnulio sonata  /  54

Istorijos puslapiai

Vladas Sirutavičius. Lenkų autonomijos problema. 1990 m. pavasaris–vasara /  57

Vygantas Vareikis. Keletas pastabų apie Didįjį karą  /  66

Laikai ir žmonės

Algirdas Grigaravičius. Meilė ir mirtis Lom Palankoje  /  73

Markas Petuchauskas. Tabu nebūčiai  /  81

Iš praeities įvairenybių

Henrikas Puskunigis. Šachmatų automatas. Geniali XVIII a. apgaulė  /  86

Apie knygas

Dalia Leinartė. Savi kambariai skolon  /  91

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija Šurkutė. Protų mūšiai  /  93

Summaries  /  95


Viršelio 1 p.: Algimantas Biguzas. Dangus danguje. 2014. Drobė, aliejus; 92 x 73

4 p.: Dainius Trumpis. Identitetas. 2014. Tapyba ant sunkvežimio padangos;

55 x 85 x 85. Iš parodos „Kelias/Ceļš/Kett“


SRTR fondas remia rubrikas:

 

SRTR fondas Kultūros barų

2014 m.projektui

„Kultūros krizė ar krizės kultūra?“

skyrė 50 000 litų,

projektui „Kultūra: raidos kryptys

ir horizontai“ – 152 700 litų

finansinę paramą