Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:


 

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Arūnas SPRAUNIUS. Trečiojo pasaulinio (žodžių) karo išvakarėse  /  2

Paulius KUKIS. Ar verta tikėtis ko nors gero iš blogėjančios politinės situacijos?  /  4

Almantas SAMALAVIČIUS. Solidari Europa globalios solidarumo krizės akivaizdoje. Įspūdžiai iš Europos kultūros žurnalų 27-ojo suvažiavimo /  6

Problemos ir idėjos

Andrzej MENCWEL. Be garbinimo ir neigimo. Interneto antropologinės prielaidos /  9

Nuomonės apie nuomones

Vytautas LANDSBERGIS. Liudytojai rašo istoriją  /  19

Anatolijus LAPINSKAS. Užmirštas Donelaitis  /  20

Andrius MARTINKUS. Apie „Lietuvos laisvės kelio kritiką“ ir Lietuvos valstybingumo transformacijas  /  22

Kūryba ir kūrėjai

Danutė ZOVIENĖ. Stebėtojai: mes žiūrime į juos, jie tyrinėja mus  /  28

Kęstutis ŠAPOKA. Tarp šventybės ir pasaulietiškumo. Algio Skačkausko kūrybos retrospektyva NDG /  31

Šiuolaikinė muzika ir improvizacija. Muzikologė Vita Gruodytė kalbina kompozitorių Vytautą Germanavičių ir džiazo saksofonininką Liudą Mockūną /  33

Monika MEILUTYTĖ. „Sirenų“ žinios: nuo socialinės kritikos iki lengvų pajuokavimų (I)  /  39

Simonas NORBUTAS. Madinga postmodernizmo kankinių paranoja. Apie parodą BREATHE IN BREATHE OUT Titanike /  44

Nida GAIDAUSKIENĖ. Dvylika Kaukysos kaukų. Adomo Matuliausko paroda „Vilniaus impresijos“ /  46

Aldona ŽEMAITYTĖ-PETRAUSKIENĖ. Liucijos Kryževičienės šilko pynės ir laiko atspaudai  /  47

Odeta ŽUKAUSKIENĖ. Fantastiškos anamorfozės. Apie parodą „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai: visiems ir niekam“ NDG /  49

Lina BUIVIDAVIČIŪTĖ. Kaip išsigimsta net idealiausiomis laikytos visuomenės. Knygų apžvalga /  52

Zecharia Plavin. Vilties giesmė  /  58

Savitumo estetika

Edvardas ČIULDĖ. Menas kaip prasmingas neadekvatumo iššūkis. Dvi etnokultūrinės nuorodos /  68

Laikai ir žmonės

Vaisių kraitė ir neužmirštuolių vainikas. Iš atsiminimų apie Emiliją Liobytę-Vilutienę /  75

Astrida PETRAITYTĖ. Vydūniškasis spindulys esmi ir šešėliuoti kontekstai  /  79

Tomas KIAUKA. Mistiškasis Vydūnas  /  82

Praeities dabartis

Virgilijus ČEPAITIS. Karas. Aukščiausioji Taryba nuo 1990-06-30 iki 1991-01-13 /  85

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija ŠURKUTĖ. Infanterija  /  93

Summaries  /  95

 

Viršelio 1 p.: Algis SKAČKAUSKAS. Baltas laivas. 1985. Drobė, aliejus; 97 x 97

Vidmanto Ilčiuko reprod.

4 p.: Eglė KUCKAITĖ. Akių glamonės. Carezza. Afrikinis sytras. 2014. Ofortas

 

 

SRTR fondas 2016 m.

Kultūros barų projektui

„Kultūrinė Lietuvos perspektyva“

vykdyti skyrė 54 000 eurų

finansinę paramą

 
remia projektą

„Kai melas paverčiamas ginklu“