Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:


 

 

 

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Aldona PAULAUSKIENĖ. Kodėl prastėja lietuvių kalbos mokslas, mokymasis ir kultūra  /  2

Rusija anapus didžiųjų pasakojimų, arba Kodėl Peterburgas yra imperinis, o Maskva – carinė. Su Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos profesoriumi Gintautu MAŽEIKIU susirašinėjo Tomas KAVALIAUSKAS /  11

Problemos ir idėjos

Kenan MALIK. Gyvenimas įvairialypėje visuomenėje. Svetimųjų baimė ir nerimas dėl savo tapatybės /  19

Richard SENNET. Grumtynės už miestą  /  30

Nuomonės apie nuomones

Rimantas GUČAS. Kultūrbolševikai  /  38

Kūryba ir kūrėjai

Almantas SAMALAVIČIUS. Pergalingas būtojo laiko tęstinumas. Ričardo Gavelio fenomenas /  44

Gyvenęs reikšmių pasaulyje. Arvydo ŠALTENIO ir Petro REPŠIO nuomonės apie albumą „Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys“ /  48

Gediminas JANKAUSKAS. Claire Denis autorinio ir feministinio kino teritorijose  /  50

Ramunė BALEVIČIŪTĖ. Apie drąsą būti savimi. Tarptautinis festivalis vaikams ir jaunimui KITOKS’19 /  56

Tapyba taupo laiką. Su dailininku Romualdu BALINSKU kalbasi Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ /  60

Anelė DVILINSKAITĖ. Danutės Gražienės žvilgsnis į sielos prieblandą  /  65

Austėja MIKUCKYTĖ-MATEIKIENĖ. Be mentoriško žvilgsnio „iš viršaus“  /  66

Iš rankraščių ir archyvų

Regina LAUKAITYTĖ. „Kad nenustotumėte vilties“. Užsienio radijo stočių transliacijos į Lietuvą pokariu /  68

Pažinti naujaip

Vytautas NAVAITIS. „Būtovės slėpinių“ teatro uždangą praskleidus. Kur ir nuo kada gyveno lietuvių gentis? /  76

Apie knygas

Arnoldas PIROČKINAS. Iškiliam lietuvių filosofui atminti  /  87

Laikai ir žmonės

Aloyzas STASIULEVIČIUS. Iš atsiminimų apie Tėvą Stanislovą  /  90

Aloyzas TENDZEGOLSKIS. Antikos posakių pamokos  /  92

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija ŠURKUTĖ. Juodoji skylė /  93

 

Viršelio 1 p.: Algimantas ŠVĖGŽDA. Laimės šulinys. 1985. Drobė, tempera, 54,5 x 85

4 p.: Algimantas ŠVĖGŽDA. Iš ciklo „Tibeto piemenims“. X. 1991.

Popierius, akvarelė, 36,6 x 51

  

SRTR fondas VšĮ Kritikos barai projektui „Kultūrinė Lietuvos topografija“

2018 m. skyrė 55 000 eurų finansinę paramą

SRTR fondas VšĮ „Kultūros barų“ leidykla projektui „Kultūra kaip kritiško

mąstymo erdvė“

2018 m. skyrė 15 000 eurų finansinę paramą