Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:

 

 

 

Rūpesčiai ir lūkesčiai
Algis Mickūnas, Justė Keturakytė. Kuo treniravimas skiriasi nuo auklėjimo  /  2
Eglė Deltuvaitė. Pirmieji ES programos „Kūrybiška Europa“ veikimo metai. Politinių veiksnių, rezultatų ir ekspertų vertinimo praktikos apžvalga  / 8
Problemos ir idėjos
Architektūra, kurianti prasmingą atmosferą. Su architektūros fenomenologu Alberto Perezu-Gomezu kalbasi Almantas Samalavičius  /  12
Nuomonės apie nuomones
Dovilė Budrytė. Laiškas Kultūros barų redakcijai  /  14
Laima KANOPKIENĖ. Grasinimai, išduodantys cenzūros ilgesį  /  16
Vladas Kančauskas. Sostinės Žaliojo tilto šmėklos  /  18
Kūryba ir kūrėjai
Jonas Maldžiūnas. Eilėraščiai  /  20
Viktoras Liutkus. Tarp dienos ir nakties. Jono Maldžiūno jantros  /  22
Kęstutis Šapoka. Pilkoji solipcistinio brutalumo zona  /  24
Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė. Gyvenimas: spektaklio repeticija  /  27
Kęstutis Šapoka. Širdies, epochos ir tiesos pulsas. Arvydo Šaltenio „Gyvenimo paveikslėliai“  /  31
Audronė Žiūraitytė. „Vaivos juosta“ pasiekė sceną  /  35
Lina Klusaitė. Let’s Go Together, arba Kas yra AR AR  /  38
Kęstutis Šapoka. Laisvas žmogus, nevergavęs nei protokolui, nei įvaizdžiui. In memoriam Valdui Ozarinskui (1961–2014)  /  43
Edita Degutienė. Tadeuszas Konwickis – tikras LDK vaikas. Su lenkų rašytoju, kino scenaristu, režisieriumi atsisveikinant  /  45
Kristina Stančienė. Laiko pinklėse: Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus freskų saulėlydis?  /  48
Rimvydas Kubilius. Akistatos su laiku ir žmonėmis. Iš atsiminimų  /   51
Arūnas Spraunius. Trumpas džedaizmo istorijos kursas  /  56
Paveldas ir paminklai
Vlademir (Lado) Vardosanidzė. Tifliso-Tbilisio socialinės ir kultūrinės peripetijos. Ką tokio ir ką tokius derėtų saugoti Senamiestyje?  /  62
Praeities dabartis
Partizaninis karas – nuobodi istorijos pamoka ar asmeninis sąlytis su praeitimi. Su istoriku Norbertu Černiausku kalbasi Sigita Bietkytė  /  68
Laikai ir žmonės
Markas Petuchauskas. Binkių šeimos precedentas  /  70
Algirdas Ažubalis. „Mes ne savo ugnimi žėruojam ir ne sau aplinkui šviesą liejam“. Prelatui Adomui Jakštui (Aleksandrui Dambrauskui) – 155  /  74
Vilmantas Krikštaponis. Gydęs ne tik kūnus, bet ir sielas. Adomo Sketerio ruožai iš lietuvių gyvenimo  /  82
Apie knygas
Laura Junutytė. Įspūdžių refleksija ir supratimo kaina  /  86
Aivaras Stepukonis. Spalvingas Lietuvos tautinių mažumų paveikslas  /  88
Ingė Lukšaitė. Trumpoji Mažosios Lietuvos enciklopedija angliškai  /  91
Visai nejuokingi skaitiniai
Krescencija Šurkutė. Circulus vitiosus  /  93
Summaries  /  95

 

Viršelio 1 p.: Arvydas Šaltenis. Arklių lenktynės. 1974. Drobė, aliejus

V. Ilčiuko reprod.

4 p.: Jonas Maldžiūnas. Piešinys. 2013


SRTR fondas remia rubrikas:

 

SRTR fondas Kultūros barų

2014 m.projektui

„Kultūros krizė ar krizės kultūra?“

skyrė 50 000 litų,

projektui „Kultūra: raidos kryptys

ir horizontai“ – 152 700 litų

finansinę paramą