Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:


 

Problemos ir idėjos
Alfonsas Vaišvila. Konstitucinis Teismas: tarp legalios ir kontrabandinės teisėkūros  /  2
Urbanistinė kontrolė neoimperinės geopolitikos fone. Su geografu ir miestų sociologu Stevenu Flusty kalbasi Almantas Samalavičius  /  9
Praeities dabartis
Ramūnas Trimakas. Akivaizdžiomis aplinkybėmis. Finis Ucrainae, exitus Europae  /  16
Rūpesčiai ir lūkesčiai
Lietuviškojo šou verslo džiunglėse: tikra ar tariama kūryba? Su kultūros ministru Šarūnu Biručiu kalbasi Kazimieras Šiaulys  /  21
Nuomonės apie nuomones
Alfridas Pajuodis. Pilietinė kultūra ir Tautos namai. Neoficialios nevyriausybinių organizacijų programos apmatai  /  24
Kūryba ir kūrėjai
Jonas Juškaitis. Eilėraščiai  /  26
Lietuvių literatūros rinkinyje velniui vietos neatsirado. Su leidyklos Dedalus vadovu Ericu Lane’u kalbasi Viktorija Ivanova  /  28
Kęstutis Šapoka. Penkiolika tonų šlovės. Mindaugo Navako retrospektyva „Šlovė buvo ranka pasiekiama“ NDG  /  31
Zecharia Plavin. Erdvė tarp garsų. Apie mokinius – stiprius, silpnus ir kitokius  /  34
Jonas Jurkūnas. Akusmatiškumo magija  /  40
Stasys Eidrigevičius. Turkiška rakštis šimtagalvio pėdoje. Antalija – Kompjenė – Vilanovas  /  47
Vaidas Jauniškis. Apie šventą netobulumą. Rodrigo García ir Romeo Castellucci: netiesioginis diptichas  /  52
Donatien Grau. Kodėl pirmieji kankiniai nelaikytini performanso menininkais  /  60
Kristina Stančienė. Atidus žvilgsnis į Lietuvos istoriją  /  64
Julijus Lozoraitis. Personažai tebeieško autoriaus. Režisieriaus Anatolijaus Vasiljevo lietuviškasis pėdsakas  /  66
Otokar BŘezina. Svajonė apie antžmogį  /  72
Istorijos puslapiai
Kęstutis Skrupskelis. Kaip Vilnių vadavom  /  76
Vladas Sirutavičius. Lenkų autonomijos problema. 1990 m. pavasaris–vasara  /  81
Laikai ir žmonės
Pogrindžio kultūros žmogus. Juozui Prapiesčiui atminti  /  87
Markas Petuchauskas. Tragiškas talentingos moters likimas. Litvakų sugrįžimai. 3  /  89
Liudijimai
Algimantas Katilius. Tremtinio užrašai  /  92
Iš rankraščių ir archyvų
Petras Skarga. Seimo pamokslai  /  95
Apie knygas
Rasa Vasinauskaitė. Grįžimas atsigręžiant  /  105
Visai nejuokingi skaitiniai
Krescencija Šurkutė. Drakono dantys  /  109
Summaries  /  111


 

Viršelio 1 p.:Mindaugas NAVAKAS. Ekspozicijos „Šlovė buvo ranka pasiekiama“ fragmentas

4 p.: Mindaugas NAVAKAS. Raudona. 2011. Medis, porcelianas, keramika, glazūros; 200 x 120 x 130 Vidmanto Ilčiuko nuotraukos


SRTR fondas remia rubrikas:

 

SRTR fondas Kultūros barų

2014 m.projektui

„Kultūros krizė ar krizės kultūra?“

skyrė 50 000 litų,

projektui „Kultūra: raidos kryptys

ir horizontai“ – 152 700 litų

finansinę paramą