Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:


 

Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui
Mąstykime kartu. Į KB anketą atsako Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis  /  2
Problemos ir idėjos
Kokia žodžio laisvės ir europinės demokratijos ateitis? Su politologu Casu Mudde’u kalbasi Almantas Samalavičius  /  6
Modernaus pasaulio neišgelbės nei greitis, nei skaitmeninė narsa. Su Kennethu Framptonu kalbasi Almantas Samalavičius  /  11
Marlowe Hood. Klimato kaita. Akimirka, kai teks sušukti: „O, velnias!“  /  15
Rūpesčiai ir lūkesčiai
Odeta Žukauskienė. Vaiduoklių šešėliai: prestižas, privilegijos, dykinėjimo laisvė ir pasekmės kultūrai  /  19
Nuomonės apie nuomones
Rimantas Gučas. Kada nors mums bus gėda  /  25
Vladas Kančauskas. Debesėlis kelnėse. Atsakymas socialiai atsakingam industrinės visuomenės menininkui Redui Diržiui  /  31
Kūryba ir kūrėjai
Kristina Stančienė. Vyganto Paukštės ir Broniaus Gražio iššūkiai sau. Aktualūs 9-ojo dešimtmečio lietuvių tapybos tęsiniai  /  33
Krystian Lupa: nesuprantu laiko ženklų. Su lenkų režisieriumi Krystianu Lupa kalbasi Audronis Liuga  /  37
Kęstutis Šapoka. Horizontalė ar vertikalė. Jūratės Stauskaitės „Judesiai“ galerijoje „Titanikas“  /  42
Paulina Pukytė. Žuvies akys. Dviejų veiksmų farsas  /  45
Remigijus Venckus. Tiesos išklotinė. Osvaldo Juškos „Atsiskyrėlio užrašai“  /  61
Kęstutis Šapoka. Peizažas kaip gimtinė. Algirdo Petrulio fenomenas  /  64
Povilo Ričardo Vaitiekūno ir Julijono Algimanto Stankevičiaus parodos Olandijoje /  65
Raminta Jurėnaitė. Mirties šokis – kūno judesių teatras. Aliutė Mečys vokiečių naujojo realizmo kontekste  /  67
Stasys Eidrigevičius. Magiški ryšiai  /  72
Nikolaj Leskov. Rusų demokratas Lenkijoje  /  75
Laikai ir žmonės
Krzysztof  Czyżewski. Miłoszas ir vieta  /  83
Apie knygas
Rūta Gaidamavičiūtė. Kontekstai. Pasvarstymai atsigręžus  /  86
Astrida Petraitytė. Memelenderio pasakojimas apie Klaipėdą  /  90
Visai nejuokingi skaitiniai
Krescencija Šurkutė. Pasėjęs vėją, pjausi audrą  /  93
Summaries  /  95

 

Viršelio 1 p.: Vygantas Paukštė. Blauzda smėlyje. 2015. Drobė, aliejus; 70x90. Vidmanto Ilčiuko reprod.

4 p.: Bronius Gražys. Baltas kirvis. 2014. Drobė, aliejus; 92x73

 

 


SRTR fondas remia rubrikas:

 

SRTR fondas Kultūros barų

2014 m.projektui

„Kultūros krizė ar krizės kultūra?“

skyrė 50 000 litų,

projektui „Kultūra: raidos kryptys

ir horizontai“ – 152 700 litų

finansinę paramą