Naujiesiems 2019-iesiems metams. Žurnalo prenumerata labai pigi (tik 17,34 eurų metams), priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose ir internetu www.post.lt

 

SRTR fondas VšĮ Kritikos barai projektui „Kultūrinė Lietuvos topografija“

2018 m. skyrė 55 000 eurų finansinę paramą

SRTR fondas VšĮ „Kultūros barų“ leidykla projektui „Kultūra kaip kritiško

mąstymo erdvė“

2018 m. skyrė 15 000 eurų finansinę paramą