Naujiesiems 2020-iesiems metams. Žurnalo prenumerata labai pigi (tik 17,34 eurų metams), priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose ir internetu www.post.lt

 

RTR fondas 2020 m. Kultūros barų projektui „Kultūros raidos kryptys ir komunikacijos slenksčiai“ skyrė 23 000 eurų, o projektui „Nepriklausomybė kultūros veidrodyje“ – 24 000 eurų