Visai nejuokingi skaitiniai

 

Lietuvos šalies žmonių padavimai CLXXXV 

 

 

CUGCVANGAS

 

 

 

 

Įmano būrimo saloną Dura necéssitas atidūmęs klientas, įtartinai panašus į pažaliavusį, lyg žemę pardavusį valstietį, ėmė keikti astrologus. Sakė nuo jų klaidinančių horoskopų nukentėjęs tiek per bulviakasį, tiek po jo. Tie primelavo, atseit žvaigždės išsidėsčiusios taip, kad jis, būdamas Avinas, tik pačioje savaitės pradžioje turės nepamatuotų ambicijų, labiau nei bet kada nepakęs kritikos. Tikėdamas, kad jau nuo trečiadienio toji proto sumaištis liausis galiojusi, dar antradienį surengė demaršą į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kur iš kišenės išsitraukė tūzą – arba atgauna jam priklausančią pagarbą, arba atiduoda savąjį deputato mandatą. Tai turėjo būti neprilygstamas mačo finalas – visi būtų pamatę, kaip jis, eilinis šaškių mėgėjas, įveikia tarptautinę šachmatų čempionę! Mat ketino suregzti tikrą cugcvangą – tai tokia šachmatų partijos padėtis, kai bet koks priešininko ėjimas, kuris yra privalomas, pablogina jo poziciją arba padaro jam didelius materialinius nuostolius.

Gindama profesinę garbę, pasakiau klientui, ką buvau apie jo priešę girdėjusi iš asmens, artimo Seimo pirmininkei, t. y. iš paties Eugenijaus G.: „Viktorija per vienas varžybas pakišo valdovę, bet sugebėjo taip suvaldyti savo neigiamas emocijas, kad šios klaidos niekas nepastebėjo.“

„Aš pastebėjau! – riktelėjo kaukėtasis. –  Esu tas, kuris viską mato, viską girdi, viską paima į širdį!“

„Bet Eugenijus G. mane užtikrino, kad Viktorija, tapusi antruoju žmogumi valstybėje, iš katės nepavirs tigre“, – bandžiau nesėkmingai guosti, bet klientas nesileido į kalbas. Aimanavo, kad dabar kanapės augs laisvai net be valstietiškų jo trąšų, taigi viskam galas. „Naujasis Seimas – veidrodinis senojo atspindys!“ – pacitavo patį Karbauskį, o gal patį save, bet neišdavė paslapties, ar šis parlamentas toks pat geras, ar toks pat blogas kaip anas. Apsiverkė norėjęs daug išlošti, bet pralošęs kaip visada – liko prie suskilusios geldos dėl prakeiktų melagių astrologų...

Matydama, kad atvykėlis kaukės vis tiek nenusiims, spėjau, kad šitaip fundamentaliai kankinasi nebent Ramūnas K. arba Donaldas T. Juo labiau kad mano būrimo salono užkulisiuose pasigirdo poetiškai gailus niūniavimas: „Trumpas Trumpo žydėjimas / dėl labai skerso vėjo...“ Dainininkės, matyt, respublikonės poeziją iškart nustelbė proza – skeptikas, matyt, demokratas, bandė sueiliuoti savo posmą, atseit Donaldo vieta visada buvo golfo lauke, o ne Ovaliniame kabinete. Iš kito užkulisių šono pasklido narsus, nors neaiškus, pavienis šūkavimas: „Kar-kar-kar-kaka-du-mes-kovosime kartu!“ Matyt, Agnei Š. nepavyko sutelkti gausesnės palaikymo komandos... Pralaimėjusiems kaulai, ir nieko čia nebepadarysi.

Trečiame pakampyje trys vyrai svarstė egzistencinius klausimus. Pesimistas sakė, kad mato tamsų politinį tunelį. Optimistas išvydo šviesą to tunelio gale. Realistas regėjo tris viename – tunelį, šviesą ir atidundantį traukinį. O to traukinio mašinistas pašiurpo, pamatęs tris muškietininkus, sėdinčius ant bėgių...

„Investavau į Eligijaus M. kaip itin perspektyvaus politiko ateitį, tikėdamasis jo palankaus požiūrio į mane ateityje“, – visą tiesą išklojo toks Kurlianskis, mano būrimo saloną Dura necéssitas, matyt, supainiojęs su teismo sale. Čia pat mikliai prišoko jo advokatas ir paaiškino: „Mano ginamasis yra kurčias, todėl negali girdėti savo sąžinės balso, šnabždančio, kad negražu skandinti saviškius.“

„Būna dar blogiau, – įsiterpė neaiškios lyties ir padėties asmuo. – Antai visas Kauno specialiąsias tarnybas sukėlė ant kojų vienas vyras, pranešęs, kad jau 5 paras negali patekti į butą, nes raktas spynoje įkištas iš vidaus. Atvykę policininkai išsiaiškino, kad vyras neblaivus, o butas priklauso visai ne jam!“

„Na ir kas? Gal žmogus tiesiog norėjo tinkamai izoliuotis kaip koks Kukuraitis, turėjęs fizinį kontaktą su Šalaševičiūte?“ irzliai atšovė neurastenikas.

Kol visi tuščiai plepėjo, vienam klientui, įtartinai panašiam į buvusį respublikoną Vitą T., diagnozavau keistą psichikos sutrikimą – pasirodo, jį kamuoja Fregolio iliuzija. Šis sutrikimas retas, tačiau labai sudėtingas ir pavojingas, nes neišgydomas. Nuo jo kenčiančiam Tomkui vaidenasi, kad visi žmonės yra vienas ir tas pats Landsbergis, kuris persirenginėja, kad apmulkintų minėtą psichikos ligonį.

Atlikusi šį nešvarų procedūrinį darbą, išvykau į Jukasjervio miestelį Švedijoje, už poliarinio rato. Apsigyvenau Ledo viešbutyje, pačiame populiariausiame kambaryje, kurio ledinį interjerą dekoravo lietuvių skulptorius Kęstutis Musteikis su broliu Vytautu, monumentaliai pasityčiodami iš koronaviruso, tarsi šmėkla slankiojančio po pasaulį. Išskaptavo jį iš ledo kaip karūnuotą dvimetrinį chameleoną...

 

 

Tiesiai iš Jukasjervio

Krescencija ŠURKUTĖ

 

 

 

 

 

 

 

RTR fondas 2020 m. Kultūros barų projektui „Kultūros raidos kryptys ir komunikacijos slenksčiai“ skyrė 23 000 eurų, o projektui „Nepriklausomybė kultūros veidrodyje“ –

24 000 eurų

 

 

 

Lietuvos kultūros taryba remia projektus.

„Eseistika – kritinio mąstymo teritorija“

7000 eurų. „Grįžtamojo ryšio paieškos teatre“ 7000 eurų.

„Varžybos dėl simbolinio kapitalo ir / ar gyvenimas be meno“ 4 000 eurų